Gizlilik Politikası

Tanımlar ve yasal referanslar


Hangi Kişisel Olarak Tanımlanabilir Bilgiler Toplanır?

Tüm Kullanıcılarımızdan temel kullanıcı profili bilgilerini toplayabiliriz. Kullanıcılarımızdan aşağıdaki ek bilgileri toplarız: Kullanıcının satın alma veya satma niyetinde olduğu.

Saklama süresi

Kişisel Veriler, toplandıkları amacın gerektirdiği sürece işlenecek ve saklanacaktır.

Bu yüzden:

Mal Sahibi ile Kullanıcı arasındaki bir sözleşmenin ifası ile ilgili amaçlar için toplanan Kişisel Veriler, söz konusu sözleşme tamamen yerine getirilinceye kadar saklanacaktır.

Sahibinin meşru menfaatleri için toplanan Kişisel Veriler, bu amaçları yerine getirmek için gerekli olduğu sürece saklanacaktır. Kullanıcılar, Mal Sahibi tarafından takip edilen meşru menfaatlerle ilgili belirli bilgileri bu belgenin ilgili bölümlerinde veya Mal Sahibi ile iletişime geçerek bulabilirler.

Sahibin, Kullanıcı bu tür bir işleme onay verdiğinde, söz konusu onay geri çekilmediği sürece, Kişisel Verileri daha uzun bir süre saklamasına izin verilebilir. Ayrıca, Mal Sahibi, yasal bir yükümlülüğün yerine getirilmesi için gerektiğinde veya bir otoritenin emri üzerine Kişisel Verileri daha uzun süre saklamak zorunda kalabilir.

Saklama süresi sona erdiğinde, Kişisel Veriler silinecektir. Bu nedenle, erişim hakkı, silme hakkı, düzeltme hakkı ve veri taşınabilirliği hakkı, saklama süresinin sona ermesinden sonra uygulanamaz.

Web Sitesi Kişisel Olarak Tanımlanabilir Bilgileri nasıl kullanır?

Kişisel Olarak Tanımlanabilir Bilgileri, Web Sitesini özelleştirmek, uygun hizmet teklifleri yapmak ve Web Sitesindeki alım satım taleplerini yerine getirmek için kullanırız. Kullanıcılara, Web Sitesindeki araştırma veya satın alma ve satış fırsatları veya Web Sitesinin konusuyla ilgili bilgiler hakkında e-posta gönderebiliriz. Kişisel Olarak Tanımlanabilir Bilgileri, belirli sorulara yanıt olarak Kullanıcılarla iletişim kurmak veya talep edilen bilgileri sağlamak için de kullanabiliriz.

Kişisel bilgilerinizi, ticari amaçlar (bu belgedeki "Kişisel Verilerin işlenmesi hakkında ayrıntılı bilgi" bölümünde belirtildiği gibi) gibi diğer nedenlerin yanı sıra, yasalara uymak ve haklarımızın ve çıkarlarımızın tehdit edildiği veya gerçek bir zarara uğradığımız yetkili makamlar önünde haklarımızı savunmak için de kullanabiliriz. Kişisel bilgilerinizi size bildirmeden farklı, ilgisiz veya uyumsuz amaçlar için kullanmayacağız.

Kişisel Olarak Tanımlanabilir Bilgiler nasıl saklanır?

Türkiye Menüleri tarafından toplanan Kişisel Olarak Tanımlanabilir Bilgiler güvenli bir şekilde saklanır ve yukarıda belirtilen kullanım dışında üçüncü taraflar veya Türkiye Menüleri çalışanları tarafından erişilemez.

Bilgilerin toplanması, kullanılması ve dağıtılması ile ilgili olarak Kullanıcılar için hangi seçenekler mevcuttur?

Kullanıcılar, bizden ve/veya satıcılarımızdan ve bağlı kuruluşlarımızdan istenmeyen bilgileri almaktan veya bizimle iletişime geçilmemesinden, e-postalara talimat verildiği şekilde yanıt vererek veya aşağıdakilerden birini yaparak vazgeçebilir:

Türkiye Menüleri oturum açma bilgilerini nasıl kullanır?

Türkiye Menüleri, IP adresleri, İSS'ler ve tarayıcı türleri dahil ancak bunlarla sınırlı olmamak üzere oturum açma bilgilerini, eğilimleri analiz etmek, Web Sitesini yönetmek, bir Kullanıcı hareketini ve kullanımını izlemek ve geniş demografik bilgiler toplamak için kullanır.

Hangi ortaklar veya hizmet sağlayıcılar Web Sitesindeki Kullanıcıların Kişisel Olarak Tanımlanabilir Bilgilerine erişebilir?

Türkiye Menüleri, bir dizi satıcı ile ortaklıklara ve diğer bağlantılara girmiştir ve girmeye devam edecektir. Bu tür satıcılar, Kullanıcıları hizmete uygunluk açısından değerlendirmenin temelini bilmeleri gerektiğinde belirli Kişisel Olarak Tanımlanabilir Bilgilere erişebilir. Gizlilik politikamız, bu bilgilerin toplanması veya kullanılmasını kapsamaz. Yasalara uymak için Kişisel Olarak Tanımlanabilir Bilgilerin Açıklanması. Bir mahkeme emrine veya mahkeme celbine veya bir kolluk kuvvetinden bilgi yayınlama talebine uymak için Kişisel Olarak Tanımlanabilir Bilgileri açıklayacağız. Ayrıca, Kullanıcılarımızın güvenliğini korumak için makul ölçüde gerekli olduğunda Kişisel Olarak Tanımlanabilir Bilgileri de açıklayacağız.

Web Sitesi Kişisel Olarak Tanımlanabilir Bilgileri nasıl güvende tutar?

Tüm çalışanlarımız güvenlik politikamızı ve uygulamalarımızı biliyor. Kullanıcılarımızın Kişisel Olarak Tanımlanabilir Bilgilerine, yalnızca bilgilere erişmek için şifre verilen sınırlı sayıda nitelikli çalışan tarafından erişilebilir. Güvenlik sistemlerimizi ve süreçlerimizi düzenli olarak denetli olarak yapıyoruz. Kredi kartı numaraları veya sosyal güvenlik numaraları gibi hassas bilgiler, internet üzerinden gönderilen bilgileri korumak için şifreleme protokolleri tarafından korunur. Güvenli bir siteyi korumak için ticari olarak makul önlemleri alsak da, elektronik iletişimler ve veritabanları hatalara, kurcalamaya ve izinsiz girişlere tabidir ve bu tür olayların gerçekleşmeyeceğini garanti edemeyiz veya garanti edemeyiz ve bu tür olaylardan dolayı Kullanıcılara karşı sorumlu olmayacağız.

Kullanıcılar Kişisel Olarak Tanımlanabilir Bilgilerdeki yanlışlıkları nasıl düzeltebilir?

Kullanıcılar, kendileri hakkındaki Kişisel Olarak Tanımlanabilir Bilgileri güncellemek veya herhangi bir yanlışlığı düzeltmek için bizimle iletişime geçebilir:

Bir Kullanıcı Web Sitesi tarafından toplanan Kişisel Olarak Tanımlanabilir Bilgileri silebilir veya devre dışı bırakabilir mi?

Kullanıcılara, Kişisel Olarak Tanımlanabilir Bilgileri Web Sitesinin veritabanından iletişim kurarak silmeleri / devre dışı bırakmaları için bir mekanizma sağlıyoruz. Ancak, yedeklemeler ve silme kayıtları nedeniyle, bazı artık bilgileri korumadan bir Kullanıcılar girişini silmek imkansız olabilir. Kişisel Olarak Tanımlanabilir Bilgilerin devre dışı bırakılacağını talep eden bir kişi, bu bilgileri işlevsel olarak sildirecektir ve bu kişiyle ilgili Kişisel Olarak Tanımlanabilir Bilgileri hiçbir şekilde ileriye dönük olarak satmayacağız, aktarmayacağız veya kullanmayacağız.

Kullanıcı hakları

Bunlar, veri koruma yasası kapsamında sahip olduğunuz haklar özetlenmiştir:

Gizlilik Politikası değişirse ne olur?

Bu değişiklikleri Web Sitesinde yayınlayarak Kullanıcılarımızı gizlilik politikamızdaki değişiklikler hakkında bilgilendireceğiz. Bununla birlikte, gizlilik politikamızı, bir Kullanıcının daha önce ifşa edilmemesini talep ettiği Kişisel Olarak Tanımlanabilir Bilgilerin açıklanmasına neden olabilecek şekilde değiştirirsek, söz konusu Kullanıcının bu tür bir ifşayı önlemesine izin vermek için bu Kullanıcıyla iletişime geçeceğiz.


Son Güncelleme: 15 Aralık 2022

Ads Blocker Image Powered by Code Help Pro

Ads Blocker Detected!!!

We have detected that you are using extensions to block ads. Please support us by disabling these ads blocker.

Powered By
100% Free SEO Tools - Tool Kits PRO